Kontakt

Zapraszamy do współpracy. Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00. Nasi pracownicy odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości, pomogą wybrać odpowiedni produkt i terminowo zrealizują zamówienie.

  Scapol sp. z o.o. Malewo 7 | 99-314 Krzyżanów

  tel. / fax: +48 24 356 20 20

  biuro@scapol.com.pl

  www.scapol.com.pl www.scapol.eu


Scapol Sp. z o.o.
zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi, XX Wydział KRS
KRS: 0000328470
NIP: 775-260-49-16
REGON: 100668479
Wysokość kapitału zakładowego: 5.000,00 zł.